Volver a Curso

Horarios Curso 2023-24

  GRUPOS
 
1º ESO A B C D E
2º ESO A B C D E
3º ESO A B C D E 3DIVERA 3DIVERB
 
4º ESO A B C D E 4DIVERA 4DIVERB  
1º BACH A B C  
2º BACH A B C  
CICLOS 1GMAC 2GMAC 1GSCI 2GSCI 1GSPM 2GSPM 1GSTL  2GSTL
ESPA PRES SMI I SMI II          
BACH ADULTOS 1 BACH 2 BACH CT

2 BACH HCS